Wij, Varkenland

Impresariaat

Wij, Varkenland

Een ingrijpende solovoorstelling

 

Theatermaker Lucas De Man (1982) heeft zijn plaats in het Nederlandse theater inmiddels veroverd. Naast zijn werk voor het Zuidelijk Toneel en zijn rol in het discours over de maatschappelijke rol van theater, is hij actief met zijn eigen gezelschap, Stichting Nieuwe Helden. De toneelsolo Wij, Varkenland is daarvan een voorbeeld. Wij, Varkenland is een aangrijpende solovoorstelling over identiteit, roots, dromen, varkens, boeren, leven op het platteland en hard werken in een systeem waar je als boer nauwelijks vat op hebt. Met de zoon van een varkensboer in de hoofdrol.

Voor Wij, Varkenland was Bureau Lommerde & Tonen in 2014-2015 verantwoordelijk voor de zakelijke leiding en tourneeplanning.