De Stand van Zaken

Producent

De Stand van Zaken

Met Patrick Nederkoorn en Jan Beuving

De Stand van Zaken is een avondvullend programma waarin de stad van het desbetreffende theater centraal staat. In één avond biedt het een inkijkje in de ziel van deze stad. Het programma wordt gepresenteerd door cabaretiers Patrick Nederkoorn en Jan Beuving, die uiteenlopende gasten interviewen. Mensen uit de lokale kunsten, politiek, journalistiek, of mensen die gewoon heel veel zinnige dingen over hun stad kunnen zeggen. Daar tussendoor bezingen Patrick en Jan de stad met zelfgemaakte liedjes en brengen zij een conference op basis van recente krantenartikelen.